Anuncio

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DUN TÉCNICO DE TURISMO

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por concurso-oposición, dun técnico en turismo.

Ver bases