Anuncio

AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA A FAVOR DOS ALUMNOS/TRABALLADORES DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “OUTES-NOIA-LOUSAME”

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea a favor dos alumnos/traballadores do obradoiro dual de emprego “Outes-Noia-Lousame”.

Ver bases

Anexo I: Modelo de solicitude

Anexo II: Modelo de declaración responsable