Anuncio

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS

O Concello de Outes publica a acta coa cualificación das probas de aptitude física e avaliación de méritos dos aspirantes ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a socorristas para a campaña de verán e convoca aos aspirantes considerados APTOS na realización das probas de aptitude física ás entrevistas curriculares que terán lugar o vindeiro mércores, día 5 de xuño ás 9:00 horas na Casa do Concello.

Ver acta