Anuncio

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: ACTA COA PUNTUACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO, BAREMACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación do segundo exercicio, baremación de méritos e data das entrevistas dos aspirantes ao proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta