Anuncio

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A.

O Concello de Outes comunica aos participantes no proceso de selección de un funcionario administrativo interino por acumulación de tarefas que a cualificación do segundo exercicio-caso práctico terá lugar en acto público, na sala de reunións do Concello, o xoves día 30 de maio ás 9:00 horas.

Ver anuncio