Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 22 de maio de 2019, aprobou  o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2019, composto por un total de 5.514 recibos.

Ver anuncio