Anuncio

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL. CAMPAÑA DE VERÁN 2019

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver anuncio

Ver bases

Anexo I.- Modelo de instancia