Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE DE 2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 15 de abril de 2019 acordou por unanimidade:

  1. ANULAR o padrón de auga do 2º semestre de 2018 aprobado en XGL de 28/12/18, de 1348 recibos e importe total de 70.622,60.
  2. APROBAR o novo padrón de auga do 2º semestre de 2018, de 1348 recibos e importe total de 50.575,03.

Ver anuncio