Anuncio

CONTRATACIÓN DE UN TRACTORISTA-SERVIZOS MÚLTIPLES

O Concello de Outes publica as bases para a contratación en réxime de persoal laboral temporal (por acumulación de tarefas) dun tractorista-servizos múltiples, a xornada completa.

Ver bases

Instancia