Anuncio

LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE XEROCULTORES E PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA

O concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa que no Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo, a Xunta de Galicia publica a Resolución do 7 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo IV, categorías profesionais de xerocultor e de persoal de servizos xerais.

Ver anuncio completo