Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE DE 2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 28 de decembro de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 2º semestre de 2018, composto por un total de 1.348 recibos.

Ver anuncio