Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 2º SEMESTRE DE 2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de novembro de 2018, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2018, composto por un total de 3.513 recibos.

Ver anuncio