Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 2º SEMESTRE DE 2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de novembro de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 2º semestre de 2018, composto por un total de 2.932 recibos.

Ver anuncio