Anuncio

Bases. Selección 2 persoas que sexan perceptoras da RISGA para operarias de servizos múltiples

O Concello de Outes publica as bases de selección de dúas persoas que sexan perceptoras da Renda de Inserción Social de Galicia (Risga) para desenvolver o traballo de operarias de Servizos Múltiples.

Ver documento