Perfil do contratante

Perfil do contratante

ANUNCIO DA LICITACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE SETE BOMBAS SOMERXIBLES. “PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016”
08/08/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA “ACONDICIONAMENTO APARCAMENTO IGREXA DE OUTES E OUTROS”
31/07/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTES”
31/07/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTES
05/05/2017 Logo pdfVer anuncio Logo pdfVer prego de cláusulas
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: CONTRATOS DE OBRAS DO POS/2016
02/11/2016 Logo pdfAdxudicación de contratos de obras do POS/2016
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: CONTRATOS DE OBRAS DO PAI/2016
02/11/2016 Logo pdfAdxudicación de contratos de obras do PAI/2016
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: CONTRATOS DE OBRAS PAS 2015
02/11/2016 Logo pdfAdxudicación de contratos de obras (PAS 2015)
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: SUBMINISTRACIÓN DUN AUTOMÓBIL CON GUINDASTRE
20/09/2016 Logo pdfSubministración de automóbil con guindastre para brigada municipal de obras
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: OBRAS INCLUÍDAS NO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016
01/08/2016 Logo pdfVer anuncio
Gallery cartel agader