Taboleiro de anuncios

BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA SERVIZOS SOCIAIS
07/08/2018

O Concello de Outes ven de aprobar as bases  da convocatoria para a selección de auxiliar administrativo/a, persoal laboral temporal e creación da bolsa de emprego dentro do Programa temporal de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2018 da Deputación da Coruña. Mais informacion no Boletin Oficial da Provicia nº 151, do 9 de agosto de 2018

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: ACTAS 2 E 3
20/07/2018

O Concello de Outes publica a acta nº 2: avaliación de méritos e a acta nº 3: entrevistas e puntuacións finais dos aspirantes da convocatoria para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver acta nº 2: avaliación de méritos

Ver acta nº 3: entrevistas e puntuacións finais

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS, DATA DAS PROBAS FÍSICAS E DATA DAS ENTREVISTAS
18/07/2018

O Concello de Outes publica a lista definitiva e as datas das probas físicas e das entrevistas dos aspirantes da convocatoria para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver decreto

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
16/07/2018

O Concello de Outes publica a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos na convocatoria para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver lista

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: CONVOCATORIA DE SELECCIÓN
03/07/2018

O Concello de Outes publica as bases para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver bases