Taboleiro de anuncios

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.: SELECCIÓN DE COORDINADOR/A E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO DE COORDINADOR/A E AUXILIAR
16/02/2018

O Concello de Outes publica as actas coas valoracións de méritos, puntuacións finais e candidatos propostos para a contratación temporal de coordinador e auxiliar do Punto de Atención á Infancia.

Ver acta de selección de coordinador/a

Ver acta de selección de auxiliar

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.: LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
09/02/2018

O Concello de Outes publica a resolución coa lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos na convocatoria para a contratación temporal de coordinador e auxiliar do Punto de Atención á Infancia e a data das entrevistas.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.: LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
02/02/2018

O Concello de Outes publica a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos na convocatoria para a contratación temporal de coordinador e auxiliar do Punto de Atención á Infancia.

Ver lista

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.
09/01/2018

A Xunta de Goberno Local, tendo apreciado un erro nas bases aprobadas para a creación dunha bolsa de emprego para o posto de traballo de auxiliar do Punto de Atención á Infancia-PAI e nas bases aprobadas para a contratación temporal de un coordinador do PAI, procede a súa corrección e aprobar a nova redacción das mesmas.

Ver bases