Anuncio

PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA: CONVOCATORIA DE EMPREGO

O Concello de Outes anuncia a selección por medio de concurso do posto de traballo de coordinador do punto de atención á infancia (PAI) e a creación dunha bolsa de emprego para posteriores contratacións temporais (por vacante do/a titular) como auxiliar do punto de atención á infancia (PAI).

Ver bases da convocatoria para a contratación temporal de coordinador do punto de atención á infancia.

Ver bases da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego: auxiliar do punto de atención á infancia.