Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 2º SEMESTRE DE 2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 27 de novembro de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 2º semestre de 2017, composto por un total de 2.929 recibos.

Ver anuncio