Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 2º SEMESTRE DE 2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 27 de novembro de 2017, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2017, composto por un total de 3.508 recibos.

Ver anuncio