Anuncio

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATAR OS MONITORES DA TEMPADA DE INVERNO 2017/2018

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar, en réxime laboral temporal, os seguintes monitores para o Programa de Actividades de Inverno 2017/2018:

 • A tempo parcial:
  • de pintura
  • de baile galego
  • deportivo de piragüismo
  • de corte e confección
 • A xornada completa
  • de manualidades

Ver bases da convocatoria