Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 17 de xullo de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2017, composto por un total de 1.383 recibos.

Ver anuncio