Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2017.

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión do 15 de maio de 2017, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2017, composto por un total de 5.367 recibos.

Ver anuncio completo