Anuncio

PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCEDER AOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2 E 3 DE CUALIFICACIÓN.

O Concello de Outes informa que se publicou a resolución con data do 27 de febreiro de 2017 da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral pola que se convocan as probas de avaliación das competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Máis información:

Pode consultar a convocatoria no seguinte enlace:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170307/AnuncioG0424-010317-4_gl.html

Ou achegarse ao Servizo de Orientación Laboral
Rúa da Capela nº 13 1º andar (Outes)
Teléfono: 981 851 094