Anuncio

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO GRADUADO EN ESO

O concello de Outes informa que se publicou a resolución con data do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro.

Máis información:

Pode consultar a convocatoria no seguinte enlace:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioG0164-020217-0003_gl.pdf  

Ou achegarse ó Servizo de Orientación Laboral
Rúa da Capela nº 13 1º andar (Outes)
Teléfono: 981 851 094