Anuncio

APROBADO DEFINITIVAMENTE O ORZAMENTO DO CONCELLO DE OUTES PARA O EXERCICIO 2017

Aprobado definitivamente o orzamento do Concello de Outes para o exercicio 2017 por non terse presentado reclamacións trala publicación da súa aprobación inicial no BOP nº 2, do 3 de xaneiro do 2017.

Ver documento