Anuncio

CONVOCATORIA DO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

O Servizo de Orientación Laboral informa de que a Xunta de Galicia publicou a Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou a formación non regrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.

Ver anuncio