Anuncio

SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS - PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO: Acta de resolución da convocatoria

O Concello de Outes publica a acta coa resolución da convocatoria.

Ver acta