Anuncio

BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA SERVIZOS SOCIAIS

O Concello de Outes ven de aprobar as bases  da convocatoria para a selección de auxiliar administrativo/a, persoal laboral temporal e creación da bolsa de emprego dentro do Programa temporal de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2018 da Deputación da Coruña. Mais informacion no Boletin Oficial da Provicia nº 151, do 9 de agosto de 2018