Anuncio

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: ACTAS 2 E 3

O Concello de Outes publica a acta nº 2: avaliación de méritos e a acta nº 3: entrevistas e puntuacións finais dos aspirantes da convocatoria para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver acta nº 2: avaliación de méritos

Ver acta nº 3: entrevistas e puntuacións finais