Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 25 de xuño de 2018, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2018, composto por un total de 3.511 recibos.

Ver anuncio