Anuncio

CONTRATACIÓN DUN/DUNHA SOCORRISTA. CAMPAÑA DE VERÁN 2018

O Concello de Outes comunica que vai solicitar á oficina de emprego de Santiago Norte candidatos para cubrir unha praza de socorrista. Os interesados/as deberán estar inscritos como demandantes de emprego en dita oficina.