Anuncio

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: RESULTADOS DAS PROBAS DE APTITUDE FÍSICA, MÉRITOS E DATAS DAS ENTREVISTAS DOS SOCORRISTAS.

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das probas de aptitude física e a avaliación de méritos dos/as aspirantes admitidos ao procedemento de selección para a contratación de socorristas da campaña de verán 2018 e a data das entrevistas curriculares.

Ver acta