Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 30 de abril de 2018, aprobou o padrón fiscal do impuesto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2018, composto por un total de 5.459 recibos.

Ver anuncio