Anuncio

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: ACTA DE AVALIACIÓN DE MÉRITOS

O Concello de Outes publica a acta coa avaliación de méritos para a contratación de TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

Ver acta