Anuncio

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL E PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) a convocatoria das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018 e máis as probas para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.

Ver anuncio completo