Anuncio

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.: SELECCIÓN DE COORDINADOR/A E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO DE COORDINADOR/A E AUXILIAR

O Concello de Outes publica as actas coas valoracións de méritos, puntuacións finais e candidatos propostos para a contratación temporal de coordinador e auxiliar do Punto de Atención á Infancia.

Ver acta de selección de coordinador/a

Ver acta de selección de auxiliar