Anuncio

COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS: CONVOCATORIA DO PROCESO DE ACREDITACIÓN

O Concello de Outes, a través da oficina de Orientación Laboral, informa da convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Ver anuncio